עבר פלילי

סמוך על טוב

January 8, 2019

עו"ד יום טוב קיבל יום אחד שיחת טלפון מפתיעה, מעורכת דין שלא הכיר. שיחת הטלפון הזו סחפה אותו למערבולת רגשית עם הורי צחה בשה ז"ל- נער שנדקר בקטטת נערים, ומת מפצעיו. אחד הנערים הורשע בהריגתו וכמעט עשר שנים לאחר מכן, ביקש להיות פטור מתשלום הפיצוי שנפסק כי עליו לשלם להוריו של צחי ז"ל.

ליווי הוריו של צחי בשה ז"ל עורר את זכרונותיו של אריאל יום טוב מהתבגרותו שלו, ומהאנשים והאירועים שכנראה הצילו את חייו, ועזרו לו לעלות על מסלול נורמטיבי.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App